8. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI

1.Günlük yaşamda koordinat sistemi. Haritacılıkta, denizcilik ve havacılıkta yer gösterimi.
2.Kuru bakliyatın pişmeden önce ve sonraki hacim farklarının hesaplanması. (Hacim Farkı)
3.Evdeki eşyaların boyutlarının ve simetrik olan eşyalarının hacimlerinin hesaplanması, birkaç geometrik şekilden oluşan eşyaların ölçek kullanılarak çizilmesi. (Matematik ve Eviniz)
4.Ünlü Türk Matematikçilerin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması. (Ünlü Türk Matematikçiler)
5.Düzgün geometrik cisimlerin kapalı ve açık maketlerinin hazırlanması. (Cisimler)
6.Matematikteki önemli buluşların ve gelişmelerin üzerinde gösterildiği pano hazırlama. (Tarih Şeridi)
7.Aile bireylerinin işte, evde, nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportajların sonuçlarının sunumları. (Röportaj)
8.Farklı çarpım sistemleri oluşturma. (Çarpım tablosu oluşturma)
9.Konutlarda ve çevremizde görülen yapılarda kullanılan geometrik şekillerin araştırılması. (Binalar ve geometri)
10.Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması. (Eski sayılar)
11.0’ın tarihçesi
•İlk nerede bulunmuştur?
•Neden ihtiyaç duyulmuştur?
•İlk hangi işlemde kullanılmıştır?
12.Kare ve dikdörtgen
•Çizimleri
•Çevre ve alan özellikleri
•Geometrik şekillerle oluşmuş sanatsal resimler ( desen oluşturma)
13.Benzerlik kavramı günlük yaşamda kullanılabilen bir kavram mı dır? Nerelerde kimler tarafından kullanılır?
14.Pisagor bağıntısının tarihçesini araştırınız. İlk olarak kimler tarafından kullanılmıştır?
15.Öklit bağıntılarını araştırınız. İlk hangi devirde kullanılmıştır.
16.Üçgenlerde eşlik ve benzerlik kavramlarını araştırınız aynı ve farklı olan yönlerini belirtiniz.
17.Tarihi köprülerin yapılışı ile geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir araştırma yapınız.
18.Trigonometri nedir? Hangi zamanda nasıl ortaya çıkmıştır? Kullanım alanları nelerdir? Konularını içeren bir araştırma yapınız.
19.Permütasyon konulu bir araştırma yapınız. Hangi dönemde ortaya çıkmıştır? İlk kimler nasıl kullanmıştır? Günlük yaşamda kullanım alanı var mıdır?
20.Olasılık kavramını araştırınız. Kimlerce nasıl ortaya çıkarılmıştır? Gündelik hayatta kullanımı mevcut mudur?
21.Atatürk’ün yazdığı Geometri kitabı ile ilgili bir araştırma yapınız.
22.Yüzey ölçüleri ve hacimler konulu bir araştırma yapınız. Yüzey ölçüleri gündelik yaşamda nasıl kullanılır.
23.Yüzey ölçüleri bulunan geometrik şekillerin açık ve kapalı olarak hazırlanmış maketlerini yapınız.
•Yedinci sınıf konularını içeren istenen herhangi bir konuda performans ödevi veya proje ödevi hazırlanabilir.


Posted in Proje ve Performans

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !